مشاوره خرید: از تولید کننده به تولید کننده ,(B2B)تولید کننده به مصرف کننده ,(B2C) تولید کننده به دولت(B2G)
• خرید کالا های سرمایه ای
•مدیریت پروژه های تجاری
•پشتیبانی مذاکرات و معاملات تجاری با شرکای اروپا (علی الخصوص آلمان)
•مدیریت قراردادها
• مدیریت صادرات و واردات وامور گمرکی در آلمان
• اخذ نمایندگی شرکتهای معتبر اروپائی به ویژه آلمانی
• شراکت در شرکتهای آلمانی
• تا سیس شعب در آلمان
• پشتیبانی در مشارکت های تجاری(Joint Ventures)
• نمایندگی شرکتها و محصولات شرکتهای ایرانی در نمایشگاه های بین المللی آلمان
مدیریت خدمات ویژه نمایشگاهی:
• سازماندهی ,همراهی و اطللاع رسانی لازم نسبت به نیازشما هنگام بازدید از نمایشگاههای آلمان
• بازدید از نمایشگاه های بین المللی آلمان به نمایندگی شما, اخد کاتولوگها و اطلاعات لازم
• مدیریت مذاکرات تجاری با شرکتهای حاضر در نمایشگاهها به نمایندگی از شرکت شما
• انجام جستجوی حرفه ای برای اقلام و کالاهای مورد نظرشما
• ایجاد ارتباط بین شرکت شما و شرکای تجاری بین المللی
مشاوره میان فرهنگی:
• کارشناسان مدیریت میان فرهنگی ما با تجربه علمی و عملی و شناخت ۲۵ ساله از فرهنگ ارتباطات در اروپا بویژه آلمان شما را در مذاکرات, معاملات و روابط تجاریتان یاری میدهند.
• سمینار و کارگاه آموزشی ویژه مدیریت میان فرهنگی و کسب قابلیت داد و ستد در آلمان
• سمینارهای تخصصی ما همچنین با هماهنگی و نسبت به نیاز و زمینه مشخص در محل شرکت شما در ایران نیز قابل برگزاری میباشند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر راجع به محتوی و مباحث گوناگون، محل و زمان برگزاری سمینار های مدیریت خواهشمندیم با شعبه مرکزی شرکت در آلمان تماس حاصل فرمایید.