مدیر صفحه:
اين مجموعه توسط سايت اينترنتي arian-consulting.com گرداوري شده است و کليه حقوق متعلق به آن سايت می باشد.
Arian International Consulting
Im Eichwald 18
۶۹۱۲۶ Heidelberg
Germany
Telefon: +496221-1866431
Telefax: +496221-1866432
شرکت مشاوره تجاری آریان با شماره ۴۷۷۱۶/ ۳۲۳۶۵ و دارالترجمه آریان با شماره ۳۲۳۶۵/۴۷۷۲۴ در شهر هایدلبرگ آلمان به ثبت رسیده است.