مدیر صفحه:
اين مجموعه توسط سايت اينترنتي arian-consulting.com گرداوري شده است و کليه حقوق متعلق به آن سايت می باشد.
Arian International Consulting
Im Eichwald 18
69126 Heidelberg
Germany
Telefon: +496221-1866431
Telefax: +496221-1866432
شرکت مشاوره تجاری آریان با شماره 47716/ 32365 و دارالترجمه آریان با شماره 32365/47724 در شهر هایدلبرگ آلمان به ثبت رسیده است.